Frisbeegolf

Vargbergets Frisbeegolfbana finns vid Lilla Vargberget med start och mål vid sjön. Banan består av 18 korgar, men kan även spelas med 9 korgar (nr 1-5 och nr 15-18). Banornas längd är från 62 meter till 217 meter, PAR varierar mellan 3-5. Beräknad speltid för banan är ca 90-150 minuter och banans PAR är 59 kast.

Vargbergets Fritidscentrum har byggt banan på talko. Planerare Jesper Yrjans, har spelat en stor roll för förverkligandet av banan. Ekonomiskt stöd har fåtts av Närpes Stad och marken ägs av Närpes Församling.

Det är helt gratis att spela, vi uppskattar dock om ni användare ger ett litet ekonomiskt bidrag. Tack för att du spelar, bidrar samt följer våra regler!

Stödjande bidrag kan betalas in till Vargbergets Fritidscentrum r.f.
FI71 4963 1040 0162 35
10€ / person alternativt 25€ / familj