Vargbergets motionstrappa

Vargbergets motionstrappa har byggts våren 2020 på talko av Vargbergets Fritidscentrum till minne av att Vargberget firar 50 år.

Motionstrappan är 160 meter lång, höjdskillnad från bottenplattan till toppen är 28 meter. Totala antalet trappsteg är 196, plus de trappsteg som finns vid viloavsatserna. Viloavsatserna är tre till antalet fördelat längst ner, mitten och högst upp. På samtliga avsatser finns vilobänkar och räcken finns på båda sidorna av trappan.

Motionstrappan underhålls ej vintertid. Användning av dubbskor är förbjudet.