Vandringsled

På Vargberget finns det flera stigar och leder man kan vandra längs. Den vanligaste är naturstigen som är 5 km lång och är utmärkt med gul markering på träden. Den inleds vid bastun därifrån man går norrut mot simstranden, där viker man av på grusvägen och följer den en liten bit. När man vandrar längs naturstigen ser man det bästa av vad Vargberget har att ge i form av fina vyer, trollskog, stup, vackra stigar, stenar och vatten. Från naturstigen kan man också ta sig två äventyrliga avstickare. En är trollstigen, från utsiktstornet kan man välja att följa stigen med röd markering och kommer då fram till bergsväggen med rep. En annan och mer utmanande avstickare är till jättegrytan, som är en djup urholkning i berget.

Parkerar man vid skidstugan är det ca 400 meter till ett utsiktstorn som är 8 meter högt och ger dig en fin överblick över området längs Riksåttan. Den 5 kilometer långa naturstigens avslutande del går förbi tornet.

Vill man ta en längre tur finns Goljatleden 18 km. Leden inleds vid bron i hörnet av skidskyttearenan och avslutas vid bastun. Även Goljatleden är utmärkt i terrängen med skyltar och gul färg.

KARTOR
Goljatleden

Naturstig, trollstig & jättegryta